Asennus ja konfigurointi

Alla esitellään FipnMgSvm-ohjelmiston asennus ja konfigurointi.

Fipn

FipnMgSvm hyödyntää erillistä verkkokauppaympäristöstä riippumatonta Fipn-ohjelmakomponenttia, joka toimitetaan FipnMgChk:n yhteydessä omana erillisenä jakelupakettinaan. Fipn-komponentin jakelupaketti puretaan ja asennetaan samalla tavalla kuin FipnMgChk.

Jakelupaketit

 • FipnMgSvm-1.3.0.zip
 • FipnMgSvm-1.3.0.tar.gz

Jakelupaketin pisteillä eroteltu numerosarja (yllä 1.3.0) viittaa FipnMgSvm-ohjelmiston itsensä kehitysversioon. Jakelupaketti voidaan asiakkaan mieltymysten mukaan toimittaa Zip-pakattuna ja/tai Gzip-pakattuna Tar-pakettina.

FipnMgSvm ei aseta Magento-verkkokaupasta itsestään poikkeavia järjestelmävaatimuksia.

Asennus

Alla esitellään kaksi FipnMgSvm:n asennustapaa.

Uusien laajennusohjelmistojen asennus Magentoon on aina hyvä testata erillisellä testi-palvelimella ennen asennuksen suorittamista/siirtämistä varsinaiselle tuotantopalvelimelle. Ennen asennusta on hyvä ottaa täysi varmuuskopio Magenton tiedostoista ja tietokannasta.

Jakelupaketin hakemistorakenne

Jakelupaketti sisältää hakemistorakenteen, joka täsmää Magenton hakemistorakenteeseen.

|-- app
|  |-- code
|  |  `-- local
|  |    `-- Aivomatic
|  |      |-- Fipn
|  |      |  |-- Receiver
|  |      |  |  `-- SuomenVerkkomaksut.php
|  |      |  |-- Sender
|  |      |  |  `-- SuomenVerkkomaksut.php
|  |      |  |-- Util
|  |      |  |  `-- SuomenVerkkomaksut
|  |      |  |    `-- ButtonGrid.php
|  |      |  `-- Validator
|  |      |    `-- SuomenVerkkomaksut.php
|  |      `-- Svmmg
|  |        |-- Block
|  |        |  `-- Standard
|  |        |    |-- Failure.php
|  |        |    |-- Form.php
|  |        |    `-- Redirect.php
|  |        |-- Helper
|  |        |  `-- Data.php
|  |        |-- Model
|  |        |  |-- Config.php
|  |        |  |-- Session.php
|  |        |  |-- Source
|  |        |  |  |-- ButtongridtypeAction.php
|  |        |  |  |-- CultureAction.php
|  |        |  |  `-- WapiversionAction.php
|  |        |  `-- Standard.php
|  |        |-- controllers
|  |        |  `-- StandardController.php
|  |        |-- doc
|  |        `-- etc
|  |          |-- config.xml
|  |          `-- system.xml
|  |-- design
|  |  `-- frontend
|  |    `-- default
|  |      |-- default
|  |      |  |-- layout
|  |      |  |  `-- svmmg.xml
|  |      |  `-- template
|  |      |    `-- svmmg
|  |      |      `-- standard
|  |      |        |-- failure.phtml
|  |      |        `-- form.phtml
|  |      `-- modern
|  |        |-- layout
|  |        |  `-- svmmg.xml
|  |        `-- template
|  |          `-- svmmg
|  |            `-- standard
|  |              |-- failure.phtml
|  |              `-- form.phtml
|  |-- etc
|  |  `-- modules
|  |    `-- XAivomatic_Svmmg.xml
|  `-- locale
|    |-- en_US
|    |  `-- Aivomatic_Svmmg.csv
|    `-- fi_FI
|      `-- Aivomatic_Svmmg.csv
`-- skin
  `-- frontend
    `-- default
      `-- default
        `-- images
          `-- fipnmgsvm-logo-192x40.png

Tiedostojen kopiointi manuaalisesti

Pura jakelupaketti työasemallesi johonkin väliaikaiseen hakemistoon.

Kopioi puretun jakelupaketin sisältämät alihakemistot ja tiedostot www-palvelimelle Magento-verkkokaupan asennushakemistoon Magenton oman hakemistorakenteen esimerkin mukaisesti.

Jakelupaketin /app/code/local/Aivomatic/Svmmg/doc-hakemistoa, jossa on ohjelmistojen API-dokumentaatio, ei ole pakko kopioida palvelimelle.

tar.gz-paketin purku asennushakemistoon terminaali-ikkunassa

Tässä asennustavassa tarvitaan ns. terminaali-ikkunaa, joka myös saatetaan tuntea myös termillä komentorivikehote, joko suoran paikallisen yhteyden tai esim. SSH-etäyhteyden kautta.

Kopioi tar.gz-jakelupaketti palvelimelle Magento-verkkokaupan asennushakemiston juureen.

Vaihda terminaalin työhakemistoksi Magenton asennushakemisto. Käytä esim. komentoa

cd /home/user/public_html/magento

Pura tar.gz-paketti suorittamalla terminaali-ikkunassa komento

tar -zxvf FipnMgSvm-0.3.0.tar.gz

Poista asennushakemiston juureen kopioitu tar.gz-jakelupaketti. Myös jakelupaketin /app/code/local/Aivomatic/Svmmg/doc-hakemistossa olleen API-dokumentaation voi halutessaan poistaa palvelimelta.

Välimuistin tyhjennys

Käytettiinpä mitä tahansa asennustapaa, Magento välimuisti (Cache) pitää tyhjentää asennuksen jälkeen. Avaa välimuistin hallinta (System/Cache Management), valitse All Cache kohdan alasvetovalikosta arvo Refresh ja klikkaa lopuksi Save cache settings.

Konfigurointi

Kirjaudu sisään Magento-ohjauspaneliin. Avaa maksutapojen konfigurointi (System/Configuration/Payment Methods). Valitse listalta Suomen Verkkomaksut eFactoring. Selaimeen avautuu ao. näkymä:

Asetusten hallinnointi

Kauppakohtainen konfigurointi

Yhdellä Magento-ohjelmistolla voidaan toteuttaa useita rinnakkaisia verkkokauppoja, joista jokaisessa voi olla esim. eri oletuskieli. Osa Suomen Verkkomaksut -maksutavan asetuksista voidaan asettaa kullekin kaupalle erikseen.

Kauppakohtaisten asetusten hallinnointi Kauppakohtaisten asetusten hallinnointi

Asetukset

Aluksi asetusten oletusarvoina on arvot, jotka käyvät Suomen Verkkomaksut Oy:n testitunnuksiksi. Ennen tuotantokäyttöön siirtymistä ne pitää korvata kauppiaan omilla tunnuksilla ja asetuksilla.

Alla käydään läpi kaikki asetukset ja niiden merkitykset.

 • Käytössä
  • Kyllä/Ei (Yes/No). Jos Kyllä, maksutapa on käytössä, eli se esitetään asiakkaalle yhtenä maksutapavaihtoehtona tilauksen teon yhteydessä.
 • Nimike
  • Periaatteessa tähän voi kirjoittaa minkä vain maksutapaa hyvin kuvaavan nimityksen, joka näkyy myös asiakkalle mm. maksutapojen valinnassa. Suomen Verkkomaksut Oy antaa asiasta omat ohjeensa asiakasmateriaalin dokumentaatiossa.
 • Kauppiastunnus
  • Kauppiaan tunnusluku, eli SVM Oy:n kauppiaalle antama asiakastunnus. Pelkkiä numeroita.
 • Kauppiasvarmenne
  • Suomen Verkkomaksut Oy:n kauppiaalle antama salainen koodi. Kirjain- ja numerosarja.
 • Tilaustiedot rivi 1 ja rivi 2
  • Suomen Verkkomaksut Oy:n hallintapaneliin välittyvän viestin kaksi vapaamuotoista tekstiriviä. Viesti ei näy asiakkaalle.
 • Kulttuuri
  • Kieli ja lukujen esitystapa, jolla Suomen Verkkomaksut Oy:n sivusto esitetään asiakkaalle.
 • WAPI-versio
  • Suomen Verkkomaksut Oy:n verkkorajapinnan (Web API) versio. Versio S1 on yksinkertaisempi, mutta ei tue lasku-, luotto- tai Netposti-maksutapoja. Versio E1 on monimutkaisempi, sillä sillä välitetään yksityiskohtaisia tilaustietoja verkkokaupasta maksupalveluun.
 • Maksetapakuvan tyyppi
  • Maksutapakuvalla esitetään asiakkaalle, mitä eri maksutapoja hän voi valita Suomen Verkkomaksut Oy:n palvelussa. Tässä asetuksella määritetään, onko ko. kuva pysty- vai vaakasuuntainen.
 • Maksetapakuvan sarakkeet
  • Maksutapakuvan sarakkeiden lukumäärä määrää, miten monta maksutapalogoa on rinnan tai allekain.
 • Debug-loki
  • Kyllä/Ei (Yes/No). Jos Kyllä, debug-lokiin (.../var/log/system.log) tallentuu tietoa FipnMgSvm:n toiminnasta, kuten lähetetystä ja vastaanotetusta datasta. Tarkista myös että Magenton loki-asetusten (System/Configuration/Developer/Log Setting) Enabled-asetus on arvossa Yes (Käytössä/Kyllä).
 • Maksu kaikista tai vain tietyistä maista
   Jos All Allowed Countries (Kaikki sallitut maat), maksutapaa voivat käyttää kaikki asiakkaan heidän osoitetietojensa maasta riippumatta. Katso myös System/Configuration/General/Coutries options/Allow Countries
 • Maat joille maksutapa on sallittu
  • Jos em. kohdan arvo on Specific coutries (Tietyt maat), maksutapaa voivat käyttää vain ne asiakkaat, joiden osoitetietojen maa on valittuna tällä listalla.
 • Tilaussumman minimimäärä
  • Tyhjä = ei käytössä. Jos tilauksen kokonaissumma on tässä asetettua arvoa pienempi, maksutapa ei ole käytettävissä.
 • Tilaussumman maksimimäärä
  • Tyhjä = ei käytössä. Jos tilauksen kokonaissumma on tässä asetettua arvoa suurempi, maksutapa ei ole käytettävissä.
 • Järjestys
  • Järjestysnumero maksutapalistalla, eli monentenako maksutapana tämä maksutapa esitetään asiakkaalle.

Klikkaa lopuksi Save Config (Tallenna asetukset)