Palvelumuodot ja -ehdot

Tällä sivulla kerrotaan Aivomatic Oy:n tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvistä palvelumuodoista ja -ehdoista.

Aivomatic palvelee koti- ja ulkomaisia verkkokauppaa harjoittavia yrityksiä ja yhteisöjä, heidän järjestelmätoimittajiaan sekä verkkokaupan suomalaisen infrastruktuurin palvelutoimittajia.

Itsenäisen pienen ohjelmistoyrityksen, joka on toiminut alalla jo vuosikymmenen, ja jonka tavoite on toimia pienen maan markkinoilla pitkään vielä tulevaisuudessakin, johtava periaate on olla vedättämättä asiakkaitaan. Voit siis olla luottavaisin mielin sen suhteen, että alla olevia ehtoja luetaan asiakkaan kannalta edullisesti.

Ohjelmistojen lisensointi

Asiakkaalle myönnetty ohjelmiston käyttöoikeuslisenssi sallii yhden yrityksen käyttää ohjelmistoa yhdessä asennuskohteessa. Asennuskohde on tyypillisesti verkkokauppaohjelmisto, jonka osakomponentiksi Aivomatilta lisensoitu ohjelmisto asennetaan. Asennuskohteessaan ohjelmistokomponentti voi palvelulla useiden eri esimerkiksi verkko-domainien tai kieliversioiden samanaikaista käyttöä yhden yrityksen verkkokaupankäynnissä.

Lisenssi sallii ohjelmiston kopion käytön rinnakkaisessa, yleisöltä suljetussa kehitys-/testiympäristössä.

Ohjelmistoa voi muuttaa tai siihen voi teettää muutoksia kolmannella taholla lisensoijan omaan käyttöön, mutta nämä ehdot koskevat muunneltuakin ohjelmistoversiota.

Käyttöoikeutta tai sitä osoittavaa lisenssiä ei voi siirtää eteenpäin toiselle yritykselle tai muulle taholle.

Monen yrityksen verkko-ostoskeskus -tyylisten verkkokauppasivustojen sekä muiden edellä mainitsemattomien käyttötarkoitusten lisensoinnista neuvotellaan erikseen.

Hinnoittelu

Kaikki hinnat alv 0, ellei erikseen toisin mainita.

Aivomaticin ohjelmiston käyttöoikeuslisenssin hankintahinta on kertaluontoinen maksu. Ei vuosi-, kuukausi- tai transaktiomaksuja.

Palveluntuottajat, joiden palvelujen käyttöön Aivomaticin ohjelmistot on kehitetty, veloittavat palveluistaan erikseen omien hinnastojensa mukaisesti.

Joidenkin Aivomaticin ohjelmistojen käyttöoikeuslisenssin hankintahintaan vaikuttaa se, voiko Aivomatic toimia ohjelmiston tilaavan verkkokauppiaan ja ohjelmistolla käytettävän palvelun palvelutuottajan välisenä niin sanottuna palvelun jälleenmyyjän. Luo lisätietoja alta.

Aivomatic palvelutilauksen jälleenmyyjänä

Aivomatic on joidenkin palveluntuottajien jälleenmyyjä. Tällöin verkkokauppias, joka tilaa palveluntuottajalta palvelun, ja Aivomatilta kyseisen palvelun käyttämiseen kehitetyn ohjelmiston, voi valita käyttää Aivomaticia niin sanottuna palvelun jälleenmyyjänä. Se ei vaikuta verkkokauppiaan ja palveluntuottajan välisiin hintoihin, sopimukseen, tiedonkulkuun tai muuhun millään tavalla, mutta palveluntuottaja maksaa omista katteistaan Aivomaticille provision palkkiona verkkokauppiaan asiakkuuden mahdollistamisesta. Provision turvin Aivomatic voi lisensoida ohjelmiston kauppiaalle tavallista edullisemmin tai jopa kokonaan maksutta.

Käytönnössä ainoa syy, miksi asiakkaan ei olisi perusteltua käyttää Aivomaticia palvelutilauksen jälleenmyyjänä, on, jos joku muu taho, kuten asiakkaan verkkokauppaohjelmiston järjestelmätoimittaja, toimii jo palvelujälleenmyyjän roolissa.

Jos asiakas on tilannut palvelun jo aiemmin, eikä ole siinä yhteydessä tiennyt pyytää Aivomaticia merkittäväksi palvelutilauksensa jälleenmyyjäksi, voidaan asia korjata myös vielä jälkikäteen. Asiakas voi olla vapaamuotoisesti yhteydessä palveluntuottajan asiakaspalveluun ja pyytää Aivomaticia lisättäväksi palvelutilauksen jälleenmyyjäksi. Näin Aivomaticin ohjelmiston lisenssi voidaan myöntää edullisempaa hintaan tai jopa kokonaan maksutta myös jo aiemmin tehtyjen palvelutilausten yhteydessä.

Jos asiakas on ohjelmistolisenssiä tilatessaan antanut ymmärtää käyttävänsä Aivomaticia ohjelmistoon liittyvän palvelun jälleenmyyjänä, ja ohjelmistolisenssi on myönnetty asiakkaalle alennettuun hintaan, edellyttää ohjelmistolisenssin voimassa olo sitä, että Aivomatic voi toimia jälleenmyyjän roolissa koko palvelutilauksen keston ajan, ja että palvelun jälleenmyyjää ei vaihdeta toiseen tai poisteta. Jos palvelun jälleenmyyjä vaihdetaan toiseen tai poistetaan, lisenssin voimassaolo lakkaa, jolloin ohjelmiston käyttö täytyy lopettaa, tai lisenssin voimassaoloa voi jatkaa maksamalla tilaushetkellä veloitetun alennetun hinnan ja normaalin hinnan välisen erotuksen.

Tyytyväisyystakuu

Ohjelmistojen käyttöoikeuslisensseille myönnetään kolmenkymmenen päivän peruutusoikeus tilauspäivästä lukien. Jos asiakas tänä aikana päättää lopettaa ohjelmiston kaiken käytön pysyvästi ja ilmoittaa peruutuksesta Aivomaticille, asiakkaan maksama lisenssimaksu palautetaan. Palautus ei kuitenkaan koske mahdollisia asennus- tai muita lisäpalvelumaksuja.

Ilmaiset ohjelmistopäivitykset

Asiakas saa ladata Aivomaticilta lisensoimansa ohjelmistotuotteen tuoreet päivitysversiot Aivomaticin verkkosivustolta maksutta ilman aikarajoituksia.

Käytännössä esim. verkkokauppaohjelmiston niin sanotut minor-versiopäivitykset (jollaista usein ilmaistaan versionumeron desimaaliosan muutoksella esim. 1.1:stä 1.2:een, myöhemmin 1.3:een jne. jne.) tai infrastruktuuripalvelun tuottajan teknisen rajapinnan osittaiset muutokset, lisäykset ja päivitykset, vaativat Aivomaticiltakin ohjelmistotuotteen muuttamista, mutta vain rajatuilta osin. Tällöin kyse on saman ohjelmistotuotteen päivitysversiosta, joka siis on lisenssinhaltijalle maksuton.

Maksuttomuus ei kuitenkaan koske ohjelmistotuotteesta toiseen siirtymistä. Yleensä esim. verkkokauppaohjelmistojen ns. major-versiopäivitykset (jollaista usein ilmaistaan versionumeron kokonaisosan muutoksella esim. 1.3:sta 2.0:aan) tai infrastruktuuripalvelun tuottajan kokonaan uusi tekninen rajapinta vaativat Aivomaticiltakin kokonaan uuden ohjelmistotuotteen kehittämistä. Kun kyse ei ole enää vain päivityksestä vanhaan tuotteeseen, vaan kokonaan uudesta tuotteesta, niin sen käyttöoikeuslisenssikin edellyttää uutta maksua.

Ilmainen sähköpostituki

Tekninen sähköpostitse annettava tuki, joka liittyy Aivomaticin tuotteiden tai palvelujen käyttöönottoon tai käyttöön, on voimassa olevan lisenssin haltijalle maksutonta.

Tukeen liittyvä kommunikointi tapahtuu suoraan asiakkaan ja tuotekehityksen välillä, ilman ylimääräisiä hidastavia välikäsiä.

Muusta tuesta ja konsultoinnista, joka liittyy esim. asiakkaan verkkokauppa- tai palvelinohjelmiston käyttöön tai niistä riippuvaan yhteensopivuuteen, veloitetaan tuntihinnaston mukaan. Veloitettavan työn käynnistämisestä sovitaan ennalta, eli ennalta sopimattomista töistä ei lähetetä asiakkaalle odottamattomia yllätyslaskuja.

Asennuspalvelu

Kullekin Aivomaticin ohjelmistolle tarjotaan asennusohjeet, joiden avulla ohjelmiston voi asentaa itse. Vaihtoehtoisesti ohjelmiston asennuksen voi ostaa maksullisena palveluna.

Asennuspalvelu sisältää tyypillisesti Aivomaticin ohjelmiston siirtämisen asiakkaan palvelimelle, ohjelmiston konfiguroimisen asiakkaan lähtötiedoilla sekä toiminnan varmistamisen testitilauksilla.

Asennuspalvelusta veloitetaan kiinteä ennalta sovittu summa, johon kuuluu yksi asennussessio. Jos asennuspalvelua ei voida Aivomaticista riippumattomista syistä toimittaa yhdessä sessiossa, lisäsessioista veloitetaan joko uusi asennuspalvelumaksu tai tuntihinnaston mukaan, kumpi vain on asiakkaan kannalta edullisempi.

Puuttuvien ja virheellisten lähtötietojen selvittelystä tai muiden ohjelmistojen, kuten verkkokaupan tai sen muiden lisäkomponenttien tai palvelinohjelmiston käyttöön tai yhteensopivuuteen liittyvästä konsultoinnista lisäveloitetaan tuntihinnaston mukaan.

Asiakas vastaa palvelin- ja verkkokauppaympäristön ennen asennusta tapahtuvasta varmuuskopioinnista sekä ongelmatilanteissa varmuuskopioiden palauttamisesta. Toimiva tuore varmuuskopio on erityisen tärkeää, jos ohjelmisto joudutaan asentamaan suoraan tuotantoympäristöön. Suositeltavin käytöntö on asentaa ohjelmisto ensin kehitys-/testipalvelimelle, ja siirtää tuotantoympäristöön osana vakioitua deployment-prosessia.

Tilaustyöt ja tuntihinnasto

Tilaustöistä, kuten ohjelmistojen räätälöinti, konsultointi sekä urakkatilausten lisätyöt, veloitetaan tuntihinnaston mukaan.

Tuntihinnasto:

 • 85 €/h alv 0
 • Tuntilaskutettavan työn kesto pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen tuntiin.

Laskutus- ja maksuehdot

 • Maksuehto 14 päivää netto
 • Sähköinen verkkolasku tai PDF-muotoisen näköislaskun latauslinkki verkkolaskut.fi-palvelusta sähköpostiin
 • Erillinen paperilasku 6 €
 • Muistutusmaksu 6 €
 • Viivästyskorko 11,5 %

Sopimusehdot

Aivomatic Oy:n palvelutoimituksiin ja muuhun toimintaan sovelletaan Konsulttitoiminnan Yleisiä Sopimusehtoja (RT 13-10574) seuraavin lisäyksin:

 • 2.1.1 - Tilaaja antaa konsultille käyttöoikeuden ja -tunnukset toimituksen kannalta välttämättömiin tilaajan tietojärjestelmiin.
 • 5.2.4 - Tuntilaskutettavan työn kesto pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen tuntiin.
 • 5.5.2 - Toimeksianto katsotaan alkaneeksi, kun tilaaja on toimittanut toimeksiannon ja konsultti on aloittanut toimeksiannon suorittamisen.
 • 5.6.1 - Laskutus tapahtuu toteutuneen työmäärän mukaan kalenterikuukausittain jälkikäteen tai toimeksiannon päätyttyä.
 • 5.6.4 - Katso kohta laskutusehdot yllä.
 • 8.1.3 - Jos toimeksianto osapuolista riippumattomasta syystä keskeytyy kokonaan, eikä toimeksiantoa voida suorittaa loppuun asti, toimeksianto puretaan, ja konsultilla on oikeus laskuttaa jo tehtyistä työtunneista.
 • 9.1 - Nämä lisäykset ja muut tämän sivun ehdot ovat tärkeysjärjestyksessä ennen yleisiä sopimusehtoja.

Yhteistyökumppanuus palvelutoimittajien kanssa

Verkkokaupan infrastruktuuripalvelun tuottajan ja Aivomaticin välillä voidaan sopia yhteistyökumppanuudesta, jossa Aivomatic erimuotoisia provisioita vastaan kehittää palveluntuottajan palvelun käyttämiseen tarkoitettuja ohjelmistoja verkkokauppiaille.

Yhteistyökumppanuus järjestelmätoimittajien kanssa

Aivomatic ei toimita verkkokauppakokonaisuuksia, vaan vain verkkokauppojen ohjelmistokomponentteja. Näin Aivomatic ei kilpaile laajempia verkkokauppakokonaisuuksia toimittavien järjestelmätoimittajien kanssa. Tämä mahdollistaa luontevasti myös yhteistyökumppanuuden, jossa järjestelmätoimittaja jälleenmyy Aivomaticin ohjelmistojen lisenssejä. Jälleenmyyjä saa 30 % alennuksen ohjelmistolisenssin normaalista listahinnasta, pois lukien ensimmäinen toimitus, joka on normaalihintainen. Aivomatic laskuttaa jälleenmyyjää. Jälleenmyyjä voi hinnoitella jälleenmyymänsä ohjelmistolisenssit ja niiden toimittamiseen liittyvät tuottamansa palvelut vapaasti.

Copyright © 2017 Aivomatic Oy.